Generalforsamling 2018

Foreningen afholder generalforsamling d. 28. maj kl. 17 i frokoststuen på Center for is og klima,Rockefeller Komplekset, Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø.

Hermed dagsorden og en opfordring til at møde op for at få indflydelse på foreningens aktiviteter i fremtiden!
1 Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag/planlægning af næste år
7. Eventuelt

Foredrag: Dr. Willie Soon – 19. februar

Vores søster forening DGF (Dansk GEOLOGISK Forening) har fået mulighed for at arrangere et foredrag med den – i forhold til klimaforskning lidt kontroversielle – amerikanske astrofysiker, Dr. Willie Soon. Foredragets titel er: Climate, Sun, Planets, Hurricanes.

Foredraget er selvfølgelig gratis for DGF medlemmer (både geologisk og geofysisk). Kom og hør et spændende foredrag og mød samtidig fagfæller fra geologiens verden.

Det foregår på GEUS/Sorgenfrei Auditoriet, Øster Voldgade 10, mandag den 19. februar 2018 kl. 15:00.

Kort beskrivelse af Willie Soon:

Willie Soon er astrofysiker og geofysiker på The Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ved Harvard University og The Smithsonian Institution. Willie Soon er velkendt i amerikanske medier for at påpege den anti-videnskabelige natur af Det internationale Klimapanels (IPCCs), bl.a. hånlig adfærd over klimaforskning ved kun at anerkende, at ikke andet end atmosfærisk CO2 vil være i stand til at styre fortidens, nutidens og fremtidens klimaforandringer. Willie Soon har i 2017 modtaget The Frederick Memorial Award.

 

Abstract to Willie Soon’s talk on Monday 19th February, at 15:00 in the Geological and Geophysical Societies of Denmark:

 Climate, Sun, Planets, Hurricanes

At times, our Sun appeared to have been transiting through a stable period, perhaps giving Earth the necessary stability for life to develop. However, intrinsic variations in solar activity and properties of the Sun-Earth’s orbits have caused very large and significant climatic upheavals and oscillations between ice ages and warm, humid periods on Earth which may in turn be speculated to be both necessary and sufficient for life to evolve in its full complexity and robust resiliency.

We will discuss the empirical evidence for both long and short solar activity variations ranging from interannual to bi-millennial timescales. We will approach this question not only based on direct observation of the Sun but also from both the observational study (and constraints) of solar-analog stars and the available solar activity proxies from Earth’s paleo-archives. We will interpret the empirical evidence with helps from both solar dynamo theory as well as Sun-planets orbital interaction framework. An emphasis will be placed on a new methodology for time series analysis using the cross-wavelet transform that is valid for N > 2 records. We will also feature in this talk how even an empirical understanding can lead to useful scientific predictions on certain key climate dynamics variables like the Equator-to-Pole temperature gradients rooted in the predictable seasonal insolation gradients.

 

Geofysikdag 2017 – udsat

Geofysikdagen er grundet for få tilmeldinger blevet udsat til efteråret.

Fredag den 5. maj 2017 arrangerer Dansk Geofysisk Forening, Niels Bohr Institutet sektion for klima- og geofysik, og Geofysisk Studenterforening atter Geofysikdag for alle studerende med interesse for geofysik.

Tilmeld dig nu og overvej om du vil præsentere dit projekt på dagen. Du kan præsentere alt lige fra førsteårs projekter til specialer, så hold dig endeligt ikke tilbage. Geofysikdagen er en god mulighed for at præsentere et projekt i en uformel og afslappet forsamling. Hvis du gerne vil præsentere dit projekt så send en mail til geodag(at)geofysiskforening.dk.

Foreløbigt program
09:45: Registrering ved auditorium 3, HCØ
10:00: Velkomst ved formanden i auditorium 3, HCØ
10:10: Studenteroplæg i auditorium 3, HCØ
12:30: Frokost i sydenden af Vandrehallen, HCØ
13:30: Virksomhedsoplæg i auditorium 3, HCØ
14:15: Virksomhedsmesse foran auditorium 1, HCØ
17:15: Quiz i Karnapsalen, Idræts kantine
18:30: Aftensmad i Karnapsalen, Idræts kantine
20:00: Festoplæg i Karnapsalen, Idræts kantine
21:30: Fest I GSFs lokaler, Rockefeller

Geofysikdag giver dig muligheder…

 • Hør om spændende muligheder for at arbejde med geofysik.
 • Få inspiration til en kommende opgave.
 • Præsenter dit projekt for andre og bliv bedre til at formidle.
 • Lær studerende med samme interesser som dig at kende.

 

 

Geofysikdagen 2017

Datoen for geofysikdagen er nu fastlagt:

Fredag den 5. maj 2017 arrangerer Dansk Geofysisk Forening, Niels Bohr Institutet og Geofysisk Studenterforening atter Geofysikdag for alle studerende med interesse for geofysik.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu og overvej om du vil præsentere dit projekt på dagen. Du kan præsentere alt lige fra førsteårs projekter til specialer, så hold dig endeligt ikke tilbage. Geofysikdagen er en god mulighed for at præsentere et projekt i en uformel og afslappet forsamling.

Foreløbigt program
09:45: Registrering
10:00: Velkomst ved formanden
10:10: Studenteroplæg
12:30: Frokost i sydenden af Vandrehallen, HCØ
13:30: Virksomhedsoplæg
14:15: Virksomhedsmesse i sydenden af Vandrehallen, HCØ
17:15: Quiz i Karnapsalen, Idræts kantine
18:30: Aftensmad i Karnapsalen, Idræts kantine
20:00: Festoplæg i Karnapsalen, Idræts kantine
21:30: Fest I GSFs lokaler, Rockefeller

Geofysikdag giver dig muligheder…

 • Hør om spændende muligheder for at arbejde med geofysik.
 • Få inspiration til en kommende opgave.
 • Præsenter dit projekt for andre og bliv bedre til at formidle.
 • Lær studerende med samme interesser som dig at kende.

Program efterår 2016 og generalforsamling

Efterårets program er nu klar og byder på Juleforedrag om 4d seismik i Nordsøen og general forsamling:

Torsdag d. 8. decemer 2016:

kl 17.15: ”Juleforedrag – 4D seismisk fra Nordsøen”

ved Adam Cherret fra Mærsk Oil and Gas

kl 18.30: Generalforsamling

Foreningens generalforsamling afholdes efter juleforedraget, hvor der vil blive serveret glögg og æbleskiver.

Alle  er velkomne til både foredrag og generalforsamling.

Vi glæder os til at se jer!

Programmet bliver også sendt ud til alle medlemmer men kan findes her dgf-program-efterar-2016.

Efterårsprogram + Ekstraordinær generalforsamling

Efterårets program er nu blevet sendt ud til medlemmerne. Det kan også downloades som pdf: DGF program efterår 2015

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dansk Geofysisk forening indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. november 2015 kl. 17.00 i frokoststuen hos Center for Is og Klima (lokale #235).

Adressen er Rockefeller Komplekset, Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø.

Bestyrelsen ønsker at opdatere foreningens vedtægter. Forslag til udformning af de nye vedtægter vil være tilgængelige på foreningens hjemmeside en uge inden mødet.

Forslag til andre punkter på dagsordenen for den ekstra ordinære generalforsamling skal sendes til foreningens mail (bestyrelse@geofysiskforening.dk) senest den 17. november 2015.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmeldingen er åben til geofysikdagen 2015

Fredag den 13. november 2015 arrangerer Dansk Geofysisk Forening, Niels Bohr Institutet og Geofysisk Studenterforening atter Geofysikdag for alle studerende med interesse for geofysik.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu! Det foreløbige program er nu offentliggjort her.

Tilmeldigen er nu lukket!

Hvis du gerne vil holde et studenteroplæg kan du indsende dit abstract her. Du kan presentere alt lige fra første års projekter til specialer, så hold dig endeligt ikke tilbage. Geofysikdagen er en god mulighed for at presentere et projekt i en uformel og afslappet forsamling.

Fristen for tilmelding og indsendelse af abstracts er 19. oktober, 2015!

Geofysikdag giver dig muligheder…

 • Hør om spændende muligheder for at arbejde med geofysik.
 • Få inspiration til en kommende opgave.
 • Præsenter dit projekt for andre og bliv bedre til at formidle.
 • Lær studerende med samme interesser som dig at kende.

Dagen byder på studenterpræsentationer, virksomhedsmesse samt et festforedrag.

Ny bestyrelse

Til generalforsamlingen d. 12-05-2015 blev der valgt en ny bestyrelse og ved bestyrelsesmødet d. 26-05-2015 blev bestyrelsen konstitueret og ansvarsposter uddelt som følger:

Formand: Iben Koldtoft
Kasserer: Trine Schmidt Jensen
Hjemmeside: Jens Haldrup og Signe Hillerup Larsen
Kvant og medlemsliste ansvarlig: Maja Sølling Cray
Mening bestyrelsesmedlem: Mathilde Thorn Ljungdal

Desuden blev Anders Svensson genvalgt som revisor.

Program forår 2015

Forårets program er nu sendt ud til medlemmerne. Det byder på generalforsamling d. 12. maj, efterfulgt af et spændende foredrag ved Christian Marcussen som vil fortælle om Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt. Se mere her på siden under fanebladet program.