Generalforsamling 2018

Foreningen afholder generalforsamling d. 28. maj kl. 17 i frokoststuen på Center for is og klima,Rockefeller Komplekset, Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø.

Hermed dagsorden og en opfordring til at møde op for at få indflydelse på foreningens aktiviteter i fremtiden!
1 Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag/planlægning af næste år
7. Eventuelt