Kvant

Dansk Geofysisk Forening har tidsskriftet KVANT som medlemsblad. KVANT udkommer 4 gange årligt og indeholder artikler om fysik, astronomi og geofysik. Foreningen har sin egen side i bladet.