Legat

ANSØGNINGSFRIST: 1. marts og 1. oktober hvert år

Målgruppe:
2.-dels geofysikstuderende ved KU, DTU og AU, som ønsker dækning af registreringsgebyr og rejseudgifter ved deltagelse i konferencer, møder, feltarbejde, udlandsophold eller lignende.

Støtte:
Op til 10000 kr. årligt, der deles ud i flere portioner.

Ansøgning:
Skal indeholde en kort beskrivelse af formål, forventet budget, en kopi af bachelorbevis/karakterudskrift samt en kort udtalelse fra vejleder eller lignende. Der skal efterfølgende afleveres en kort redegørelse.

Sendes til:
Dansk Geofysisk Forening
Trine Schmidt Dahl-Jensen
Fortvænget 1
2650 Hvidovre