Om Dansk Geofysisk Forening

Dansk Geofysisk Forening er stiftet i 1936 og har p.t. 131 medlemmer, heraf et æresmedlem. Foreningen har til formål at give danske geofysikere lejlighed til at drøfte videnskabelige og faglige formål.

I praksis sker dette ved afholdelse af møder, hvor der i foredrags-eller diskussionsform behandles en bred vifte af geofysiske emner.

Efterårets arrangementer annonceres til medlemmerne ved en udsendelse i august/september, og forårets aktiviteter annonces i januar/februar. Desuden annonceres foreningens foredrag og andre relevante arrangementer via en mailingsliste, som man kan tilmelde sig ved at sende en mail til bestyrelse@geofysiskforening.dk. Alternativt kan de samme informationer fås gennem foreningens facebookside: www.facebook.com/geofysiskforening

Dansk Geofysisk Forening har tidsskriftet KVANT som medlemsblad. KVANT udkommer 4 gange årligt og indeholder artikler om fysik, astronomi og geofysik. Foreningen har sin egen side i bladet.

Foreningen administrerer et legat, der kan tildeles 2.-dels geofysikstuderende ved KU og AU, som ønsker dækning af registreringsgebyr og rejseudgifter ved deltagelse i konferencer, møder, feltarbejde og lignende. Der er ansøgningsfrist 2 gange årligt.

Foreningens årlige kontingent er 200 kr. for ordinære medlemmer og 75 kr. for studerende. Der afholdes ordinær generalforsamling i løbet af foråret.

Vedtægter: Love for Dansk Geofysisk Forening