Program


Forår 2017


Fredag d. 5. maj, 2017

Geofysikdag, læs mere her.


Efterår 2016


Torsdag d. 8. december 2016

17.15: Juleforedrag – 4D seismisk fra Nordsøen ved Adam Cherret fra Mærsk Oil and Gas

18.30: Generalforsamling


Efterår 2015


FREDAG DEN 13. NOVEMBER 2015

Geofysikdag, læs mere her.

TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2015, KL 17.15

Juleafslutning med foredrag ved Søren Gregersen (GEUS)

Overvintring i Camp Century 1960-61 og gensyn med stedet 1964.
I slutningen af 1950′erne besluttede den amerikanske hær at etablere et forskningscenter/en militærlejr, Camp Century, til omkring 200 soldater: ingeniører, teknikere og servicefolk, i Nordgrønland i nærheden af Thule. For at forskningscenteret kunne holde til det hårde, arktiske klima, og for at det ikke kunne ses fra luften blev det bygget under isen. Og for at kunne give forskningscenteret en stor energikilde, installerede man et præfabrikeret, transportabelt atomkraftværk.

Camp Century bød på alle de faciliteter, der var nødvendige for at gøre opholdet behageligt: El-opvarmede huse, badefaciliteter og wc-er, en kirke, et bibliotek, en lille forretning, et apotek og ikke mindst en biograf! Det var under den kolde krig, og mange år efter er det blevet offentliggjort, at Camp Century kunne være begyndelsen til et omfattende tunnelsystem med atomraketter, der hele tiden blev flyttet på togskinner. I en bestræbelse på at få positiv omtale af projektet inviterede den amerikanske hær en amerikansk og en dansk spejder til den første
overvintring 1960-1961. Søren Gregersen var lige i den rette alder og situation, inden studier i fysik og matematik, så han fik chancen. Den amerikanske spejder og Søren fik lejlighed til at deltage i både ingeniør-projekter i kulde og sne, og i selve lejrens vedligeholdelse, f.eks. i den imponerende vandforsyning på grundlag af varme fra atomreaktoren. Og de så, hvordan man hele tiden måtte skrælle sammentrykt sne af vægge og gulve, som deformeredes indefter i tunnelerne. Denne proces gik hurtigere end forventet. Forskningscenteret var planlagt til 10 års undersøgelser, men lukkede ned i 1966, efter kun 6 år, på grund af de store bevægelser i isen. Man nåede dog at lave den første dybe is-boring i Camp Century.

 


Forår 2015


TIRSDAG DEN 12. MAJ 2015, KL 17.00

Ordinær generalforsamling

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Ændring af procedure for uddeling af rejselegat
7. Fastsættelse af dato for geodag 2015
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

TIRSDAG DEN 12. MAJ 2015, KL 19.00

Hvem ejer Nordpolen? – Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt

Ved Christian Marcussen

Den 15. december 2014 afleverede regeringen sammen med Grønlands Selvstyre dokumentation for krav på kontinentalsoklen nord for Grønland. Der er tale om et areal på lidt under 900.000km2 i det Arktiske Ocean, herunder den geografiske nordpol.

For at kunne dokumentere kravet om retten til nye havbundsområder igangsatte Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2003 et kontinentalsokkelprojekt i samarbejde med det færøske Landsstyre og Grønlands Selvstyre og med deltagelse af danske, færøske og grønlandske institutioner. Kontinentalsokkelprojektet har haft til opgave at identificere de områder, hvor krav om retten til nye havbundsområder kan fremsættes, samt at indsamle, tolke og dokumentere de nødvendige data for en kravfremsættelse over for FN. For Danmark, Færøerne og Grønland er der 5 interessante områder.

Christian Marcussen, har siden 2003 været projektleder for den grønlandske del af kontinentalsokkelprojektet og vil til mødet fortælle om det store arbejde og de ekspeditioner til det Arktiske Ocean, der danner det videnskabelige grundlag for kravet til området.

Find mere information om projektet på http://a76.dk/

Foredraget finder sted efter den ordinære generalforsamling, 12. maj, 2015, kl. 19.

Begge arrangementer foregår i  frokoststuen på center for is og klima, Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø

 


Efterår 2014


TORSDAG DEN 9. OKTOBER 2014, KL 19.00

Klimakommunikation og Arktis som budbringer

Lill Rastad Bjørst
Adjunkt
CIRCLA, Aalborg Universitet

 

TORSDAG DEN 4. DECEMBER 2014, KL 19.00

Bliv klogere på Arktis og Grønland
Juleafslutning med glögg og æbleskiver

Henning Thing
Center for Is og Klima, Københavns Universitet

 

 


Forår 2014


FREDAG DEN 25. APRIL 2014

Geofysikdag 2014

Heldagsarrangement for studerende

Om aftenen er der festforedrag af:
Jason Box
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

TORSDAG DEN 8. MAJ 2014, KL 18.00

Ordinær generalforsamling i Dansk Geofysisk Forening

TORSDAG DEN 8. MAJ 2014, KL 19.00

Det Geofysiske Mikroskop

Klaus Mosegaard
Professor, Klima- og geofysik,
Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet